katuseasmed

Uued katuseastmed loodud just sindelkatustele

Uued katuseastmed loodud just sindelkatustele

Erinevad katused nõuavad ilmselgelt erinevat lähenemist, ükskõik kas tegu on katuse hooldamisega, remontimisega või siis hoopis turvavarustust valides. Üldiselt koosneb katuse turvavarustus redelitest, astmetest, katusesildadest, lumetõketest ja katusepiiretest. Ehitusseaduste kohaselt peab ohutu olema nii ehitis ise kui ka olema tagatud hooldus- ja remonditööde turvalisus, juhul kui selleks peaks vajadus tekkima. Ning nende nõuete täitmise eest vastutab hoone omanik.